Betalningsrapport 2022

Riksbanken moderniserar sina system

Ladda ner PDF

Betalningar övergår till ISO 20022

Publicerad: 15 december 2022

Digitala betalningar bygger på kommunikation mellan de parter som är inblandade i betalningen – systemen måste därför kommunicera med samma ”språk”. Världen över använder centralbanker, banker och finansiella infrastrukturer nätverket SWIFT och dess format och standard för att utföra betalningar. SWIFT:s tidigare standard har begränsningar bland annat i mängden information som kan skickas med en betalning. SWIFT presenterade därför hösten 2020 en strategi och tidsplan för att migrera till det nya formatet ISO 20022.

I mars 2023 kommer Eurosystemet att migrera till ISO 20022 för betalningar. Globalt förväntas omställningen pågå till 2025, vilket är SWIFT:s slutdatum för det gamla formatet och den gamla standarden för internationella betalningar. RIX-INST, som gick i drift maj 2022, baseras på ISO 20022.

I och med att ISO 20022 används internationellt öppnar det för snabbare och effektivare hantering av betalningar mellan länder och valutor. Det nya formatet som inkluderar mer information kan dessutom bidra till att öka transparensen i och spårbarheten för internationella betalningar.