Betalningsrapport 2022

Är betalningar i Sverige effektiva?

Ladda ner PDF

Brister i tillgången till betalkonto

Publicerad: 15 december 2022

I dagens samhälle är det nödvändigt att ha tillgång till ett betalkonto och betaltjänster för att kunna sköta sin ekonomi. Inom EU ger betalkontodirektivet alla konsumenter som lagligen är bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) rätt att öppna ett betalkonto med grundläggande funktioner.

Finansinspektionen (FI) rapporterar dock att allt fler konsumenter upplever att banker nekar dem att öppna betalkonto eller att de har fått sitt betalkonto spärrat eller uppsagda. Konsumenternas Bank- och finansbyrå skriver att det vanligaste klagomålet som framförs till byrån rör uppsagda betalkonton. Det är också vanligt att konsumenter vänder sig till byrån för att de nekats betalkonto. Oftast är det personer som saknar svensk id-handling men har ett EU-pass eller annan identitetshandling som är utfärdad av en behörig myndighet som nekas betalkonto. Det är också vanligt att arbetsgivare, ofta It-bolag eller universitet, framför klagomål på grund av att arbetstagare från länder utanför Europa har problem att öppna betalkonto.