Betalningsrapport 2022

Riksbanken moderniserar sina system

Ladda ner PDF

RIX är navet i den svenska betalinfrastrukturen

Publicerad: 15 december 2022

Förutom kortbetalningar går nästan alla elektroniska betalningar mellan banker genom konton som bankerna har i RIX (se De flesta betalningar i Sverige går genom Riksbankens system). RIX-systemet består av två avvecklingstjänster: RIX-RTGS (för stora betalningar och aggregerade massbetalningar) och RIX-INST (för omedelbara styckvisa betalningar).

Ett sätt att förvalta och vidareutveckla avvecklingssystemen och samtidigt hålla kostnaderna så låga som möjligt är att dela dem med andra centralbanker. Det är en av anledningarna till att RIX-INST använder sig av Eurosystemets avvecklingssystem för omedelbara betalningarTARGET Instant Payment Settlement (TIPS). Riksbanken har dessutom fattat ett inriktningsbeslut om att undersöka möjligheterna till att använda Eurosystemets övriga plattformar för betalningsavveckling och för värdepappersavveckling, T2 respektive TARGET2-Securities (T2S).