Marknadsoperationer

Som en del i att genomföra penningpolitiken genomför Riksbanken regelbundna marknadsoperationer. Här finns information om aktuella marknadsoperationer med resultat och villkor samt auktionskalendern för försäljning av statsobligationer.

Marknadsoperationer syftar främst till att genomföra penningpolitiken effektivt genom att signalera vilken räntenivå som bör etableras på marknaden i svenska kronor för att inflationsmålet ska uppnås samt för att hantera likviditeten inom banksystemet. Marknadsoperationer kan omfatta allt från lån på kortare och längre löptider mot säkerheter, repor, köp eller utgivning av värdepapper, lån i utländsk valuta och valutaswappar. Vilken typ av marknadsoperationer som Riksbanken väljer att använda sig av beror på vilket behov de finansiella marknaderna har och vilka dess förväntade effekter på ekonomin är.

Normalt sett, när banksystemet har ett strukturellt likviditetsöverskott gentemot Riksbanken syftar marknadsoperationerna till att minska likviditeten i systemet och när banksystemet har ett strukturellt likviditetsunderskott syftar marknadsoperationerna till att öka likviditeten.

Vid överskott - riksbankscertifikat

Eftersom banksystemet har ett likviditetsöverskott gentemot Riksbanken syftar de regelbundna marknadsoperationerna för närvarande till att absorbera likviditet från marknaden. Därför emitterar Riksbanken riksbankscertifikat, som är ett värdepapper som ges ut av Riksbanken.

Läs mer: Riksbankscertifikat

Vid underskott - penningpolitiska repor eller kredit mot säkerhet

Om banksystemet hade haft ett likviditetsunderskott gentemot Riksbanken hade de regelbundna marknadsoperationerna istället syftat till att tillföra likviditet till marknaden. För att göra detta hade Riksbanken exempelvis kunnat genomföra penningpolitiska repor, eller ge kredit mot säkerhet.

Läs mer: Historisk  data - penningpolitiska repor

Försäljningar av statsobligationer

Riksbankens marknadsoperationer kan också påverka balansen mellan utbud och efterfrågan på olika värdepapper.

I enlighet med beslut från februari 2023 säljer Riksbanken regelbundet nominella och reala statsobligationer ur sitt värdepappersinnehav i syfte att göra penningpolitiken mer åtstramande och på så sätt värna om inflationsmålet.

Riksbankens försäljning av statsobligationer  genomförs uteslutande på andrahandsmarknaden.

Läs mer: Riksbankens försäljningar av statsobligationer

Innehav av värdepapper, och tidigare köp

Riksbanken har tidigare genomfört köp av såväl statsobligationer som andra typer av värdepapper i penningpolitiskt syfte. Köpen är avslutade, men Riksbanken har fortsatt innehav i flertalet av dessa typer av värdepapper.

Läs mer: Riksbankens innehav av värdepapper

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-06-05