Bakgrund - ny riksbankslag

Den 23 november 2022 fattade riksdagen beslut om en ny riksbankslag. Beslutet innehåller en ny riksbankslag och vissa ändringar i andra lagar som berör Riksbankens verksamhet samt grundlagsändringar som bl. a. rör Riksbankens ansvar och ställning enligt regeringsformen.

För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls val till riksdagen mellan de två besluten. Det första beslutet fattades den 2 juni 2022 och innebar att grundlagsförslaget antas som vilande. Genom det andra beslutet, den 23 november 2022, antas grundlagsförslaget slutligt. Vid samma tillfälle fattade riksdagen  beslut om den nya riksbankslagen och de andra lagarna.

Riksbankslagen, lag (SFS 2022:1568) om Sveriges riksbank gäller från den 1 januari 2023.

 

Bakgrund - ny riksbankslag

Den tidigare riksbankslagen utarbetades under andra halvan av 1980-talet. En översyn av lagen gjordes senare och 1999 infördes bestämmelser om ett fast penningvärde och Riksbankens oberoende. I december 2016 beslutade regeringen att ge en kommitté, Riksbankskommittén, med ledamöter från samtliga riksdagspartier i uppdrag att se över riksbankslagen och Riksbankens roll och uppgifter.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-11-23