Föreslagna riksbankslagen försvårar snabb krishantering

Förslaget till ny riksbankslag försvårar Riksbankens krishantering. Det skriver direktionen i en debattartikel på DN Debatt den 16 april 2020.

Konsekvenserna av coronapandemin blir allt tydligare. Påfrestningarna på företagen är stora – produktion och sysselsättning faller i en aldrig tidigare skådad hastighet. Riksbanken har därför beslutat om kraftfulla åtgärder. Vi kommer att fortsätta att göra vad som krävs för att mildra effekterna av coronapandemin på svensk ekonomi.  

De åtgärder vi nu vidtar har stöd i nuvarande riksbankslag. Den har fungerat väl för att bedriva centralbanksverksamhet under vitt skilda förhållanden. Men nu finns ett förslag till en ny riksbankslag som, om det skulle antas av riksdagen, skulle begränsa Riksbankens möjligheter att agera kraftfullt vid en ekonomisk kris. Lagförslaget skulle begränsa den penningpolitiska verktygslådan och leda till oklarheter om vad Riksbanken får göra. Förslaget medför att det kommer att ta längre tid för Riksbanken att agera. Tid är en bristvara i kristider. Om en centralbank inte kan arbeta snabbt ökar risken för förlorade jobb, företagskonkurser och för en allmänt sämre ekonomisk utveckling – något vi belyser i detalj i det remissvar som vi nu har skickat in till regeringen.  

Läs hela debattartikeln på DN Debatt: ”Föreslagna riksbankslagen försvårar snabb krishantering”

Läs en sammanfattning av direktionens remissvar i nyheten på Riksbankens webbplats "Nytt lagförslag försämrar Riksbankens krishantering"

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2020-04-16