Statsskuldsväxlar

För att mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin genomförde Riksbanken från mars 2020 fram till den 31 december 2021 utökade köp av värdepapper med en total ram på 700 miljarder kronor, utöver planerade köp före coronapandemin. Köpen syftade till att hålla det allmänna ränteläget nere och bidra till en fungerande kreditförsörjning. Från och med maj 2022 genomförs inga ytterligare köp.

Riksbanken köpte omsättningsbara skuldebrev med en återstående löptid om minst 70 dagar vid köptidpunkten. Köpen genomfördes på andrahandsmarknaden och via anbudsförfaranden. Riksbankens penningpolitiska motparter samt Riksgäldskontorets nuvarande återförsäljare av statsskuldsväxlar kunde delta i dessa anbudsförfaranden.

Mer detaljerad information finns att läsa i dokumenten under ”Relaterat innehåll”, nedan.

Innehav av statsskuldväxlar

Här redovisas Riksbankens totala innehav av statsskuldväxlar. Innehavet är nettosumman av köpta statsskuldväxlar, det vill säga den totala summan av statsskuldväxlar minskat med förfallna växlar vid varje tidpunkt. Riksbankens köp av statsskuldväxlar påbörjades i januari 2021 och upphörde i april 2022. 

Läs även: Transaktionslista för statsskuldväxlar

Innehav av statsskuldväxlar

Diagram: Innehav av statsskuldväxlar

Diagrammet visar Riksbankens totala innehav av statsskuldväxlar som en sammanlagd summa i miljarder svenska kronor. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Sveriges riksbank.

Köp av statsskuldväxlar

Här redovisas Riksbankens totala köp av statsskuldväxlar.

Köp av statsskuldväxlar

Diagram: Köp av statsskuldväxlar

Diagrammet visar Riksbanks totala köp av statsskuldväxlar som en sammanlagd summa i miljarder svenska kronor. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Sveriges riksbank.

Riksbankens totala innehav av värdepapper

På sidan Innehav av värdepapper i svenska kronor redovisas Riksbankens totala innehav av värdepapper.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-06-03