Riksbankens företagsundersökning

Riksbanken intervjuar regelbundet de största företagen inom industri-, bygg-, handels- och delar av tjänstesektorerna. Resultatet av intervjuerna redovisas i Riksbankens företagsundersökning. Huvudsyftet med företagsundersökningarna är att få fördjupad information om hur företagen uppfattar den aktuella situationen och hur man avser att agera utifrån denna. Denna information kompletterar därmed Riksbankens övriga beslutsunderlag i penningpolitiken.

Intervjuerna genomförs av erfarna ekonomer från Riksbanken. Urvalet av företag, liksom frågorna i intervjuerna, anpassas till de frågeställningar som är aktuella för penningpolitiken vid olika tidpunkter.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-10-22