Riksbankens företagsundersökning

Huvudsyftet med Riksbankens företagsundersökningar är att få fördjupad information om hur företagen uppfattar den aktuella situationen och hur man avser att agera utifrån denna. Denna information kompletterar därmed Riksbankens övriga beslutsunderlag i penningpolitiken.

Urvalet av företag, liksom frågorna i intervjuerna, anpassas till de frågeställningar som är aktuella för penningpolitiken vid olika tidpunkter. Urvalet är därmed inte representativt för näringslivet som helhet. Intervjuer genomförs av erfarna ekonomer från Riksbanken tre gånger per år.

Uppdaterad 2019-12-06

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!