Betalningsrapport 2022

Trender på betalningsmarknaden

Ladda ner PDF
Trender på betalningsmarknaden

En av tio skickar pengar utomlands

I Sverige skickar en av tio årligen pengar till en privatperson utomlands. Det är vanligast att skicka belopp under 2 000 kronor inom Europa. Kostnaden för att skicka pengar utomlands varierar beroende på vilken betalningsförmedlare som används och till vilket land pengarna ska skickas.

Jordglob med pilar som ska visualisera transaktioner, texter med valutorna Euro, pund, dollar och svenska kronor. En symbol visar en dator med en transaktion mellan Euro och svenska kronor.

Publicerad: 15 december 2022