Betalningsrapport 2022

Är betalningar i Sverige säkra?

Ladda ner PDF

Infrastrukturen för digitala betalningar fungerar väl

Publicerad: 15 december 2022

RIX och clearingorganisationen Bankgirot är centrala knutpunkter i det svenska betalningssystemet. Störningar och avbrott i något av dessa system påverkar därför hela betalningssystemet vilket kan medföra att en eller flera betaltjänster inte fungerar. Under 2022 har det inte varit några stora störningar i varken RIX eller Bankgirot.

Det har emellertid varit vissa störningar hos andra aktörer på betalningsmarknaden. Swish hade till exempel ett tekniskt problem i september vilket påverkade möjligheten att betala för alla användare. En annan störning som fick stor uppmärksamhet var en IT-incident hos Swedbank. Swedbank hade problem med att visa rätt saldon på sina kunders konton, vilket även ledde till att en del kunder inte kunde betala. Finansinspektionen har sedan incidenten inlett en undersökning för att granska händelseförloppet, hur Swedbank hanterade situationen och hur bankens kontroller och beredskap fungerat.

Viktigt med god beredskap

Riksbanken har i den finansiella stablitetsrapporten återkommande lyft att det svenska finansiella systemet är exponerat mot risken för cyberangrepp. I Europa har det säkerhetspolitiska läget under 2022 allvarligt försämrats. Det har medfört att risken för cyberangrepp mot den finansiella infrastrukturen, vilket inkluderar betalningssystemet och infrastrukturen för betalningar, är förhöjd. Det är därför viktigt att alla aktörer i det finansiella systemet har god krisberedskap.