Betalningsrapport 2024

Utvecklingen på betalningsmarknaden

Ladda ner PDF
Betalningsrapport 2024

Utvecklingen på betalningsmarknaden

I Sverige väljer allt fler att betala med mobilen. Tjänster som integrerar kortet i mobilen används allt oftare istället för fysiska kort och nästan alla svenskar har tillgång till Swish. Samtidigt fortsätter användningen av kontanter att minska. Digitaliseringen av betalningsmarknaden är en global trend. Sverige var tidigt ute med Swish, men nu har våra grannländer kommit längre och erbjuder fler sätt att betala omedelbart. De har också en högre andel omedelbara betalningar än vi har i Sverige. Digitaliseringen tar sig även uttryck i att de flesta centralbanker nu utforskar ett digitalt komplement till kontanter – det vi i Sverige kallar e-kronor.

En jordglob och två händer med mobiltelefoner. På ena skärmen ett kreditkort, på andra skärmen swishloggan. Bakgrunden består av pilar som är riktade mot höger.

Publicerad: 14 mars 2024