Datakälla för Swestr

Datakällan för Swestr är den dagliga rapporteringen av penningmarknadstransaktioner från Riksbankens penningpolitiska motparter. I dagsläget är det nio banker som rapporterar till transaktionsunderlaget för Swestr.

Riksbankens penningpolitiska motparter är skyldiga att dagligen rapportera information om sina transaktioner på den kortaste delen av penningmarknaden till Riksbanken. Denna skyldighet följer av Riksbankens Villkor för RIX och penningpolitiska instrument och gäller för samtliga motparter. Riksbanken kan dock välja att ge undantag från kravet om daglig rapportering till en motpart ifall motparten i fråga bedöms ha en liten betydelse på marknaden. I så fall ska motparten istället rapportera motsvarande information årligen.

Den dagliga rapporteringen av transaktionsdata från penningmarknaden utgör datakälla för Swestr. Dessutom använder Riksbanken den rapporterade informationen för att analysera utvecklingen på penningmarknaden samt för att utvärdera implementeringen av penningpolitiken.

För närvarande ingår transaktionsrapportering från följande banker i underlaget för Swestr:

Danske Bank A/S
DNB Bank ASA
Länsförsäkringar Bank AB
Nordea Bank Abp
SBAB Bank AB
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Skandiabanken Aktiebolag
Svenska Handelsbanken AB
Swedbank AB

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-02-07