Undergrupper KPIF

Riksbanken publicerar KPIF uppdelat i undergrupperna varor (exklusive livsmedel), tjänster, livsmedel, energi och kapitalstock i samband med att Statistiska centralbyrån, SCB publicerar KPIF varje månad.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-10-14