Undergrupper KPIF

Riksbanken publicerar KPIF uppdelat i undergrupperna varor (exklusive livsmedel), tjänster, livsmedel, energi och kapitalstock i samband med att Statistiska centralbyrån, SCB publicerar KPIF varje månad.

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-07-14