Så betalar svenskarna 2020

3. Riksbanken anpassar sig till en förändrad värld

Ladda ner PDF
3. Riksbanken anpassar sig till en förändrad värld

Betalningar vid fredstida kriser och höjd beredskap

Det kommer att bli Riksbankens ansvar att se till att allmänheten kan göra nödvändiga betalningar även i fredstida krissituationer och vid höjd beredskap, det vill säga vid krig eller fara för krig. Detta framgår i förslaget till ny riksbankslag.

Publicerad: 29 oktober 2020

Illustrationsbild till stycket: Betalningar vid fredstida kriser och höjd beredskap.