Så betalar svenskarna 2020

Kontanterna tappar mark

Ladda ner PDF

Användningen av kontanter minskar

Publicerad: 29 oktober 2020

År 2010 uppgav 39 procent av de svarande i Riksbankens undersökning om svenska folkets betalningsvanor att de betalade med kontanter vid sitt senaste köp. År 2020 hade den siffran sjunkit till 9 procent. Samtidigt uppgav 50 procent av de svarande i undersökningen att de använt kontanter under den senaste månaden, vilket också är en minskning jämfört med år 2018 då motsvarande andel var 61 procent.