Så betalar svenskarna 2020

Många betalar med mobilen, till exempel via Swish

Ladda ner PDF

E-handel blir allt vanligare

Publicerad: 29 oktober 2020

Det är vanligt att handla varor och tjänster på internet. I Riksbankens enkätundersökning om svenska folkets betalningsvanor 2020 uppger 66 procent att de handlat varor och tjänster på internet de senaste 30 dagarna. År 2018 var motsvarande andel 56 procent. Vanligast är det i åldersgruppen 25-44 år, där 80 procent uppger att de handlat över internet de senaste 30 dagarna. Men även i övriga åldersgrupper blir det allt vanligare.

Allt fler handlar varor och tjänster på internet

Andel personer i respektive åldersgrupp som handlat på internet de senaste 30 dagarna, andelar i procent.

Diagram: Allt fler handlar varor och tjänster på internet

Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Riksbanken.

De flesta som handlar på internet använder kort, men betalning via faktura är nästan lika vanligt. Drygt 20 procent använder i dag Swish och lika många använder direkt bankbetalning via internetbanken. Den 1 juli 2020 gjordes en justering i kreditlagen som syftade till att göra det mindre attraktivt att handla på kredit. Justeringen innebär att om andra betalningsalternativ än kredit är möjliga vid E-handel måste de visas före kreditalternativet. Swish uppger att antalet handlare som anslutit sig till Swish har ökat sedan beslutet om att justera kreditlagen blev officiellt.

Vanligt att betala med faktura på internet

Betalsätt som svenska folket använt vid E-handel de senaste 30 dagarna, andelar i procent.

Diagram: Vanligt att betala med faktura på internet

Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet. Källa: Riksbanken