Så betalar svenskarna 2020

Kontantfritt – inte problemfritt

Ladda ner PDF

Initiativ för att hjälpa utsatta grupper

Publicerad: 29 oktober 2020

Länsstyrelsernas uppdrag är att se till att möjligheterna att använda grundläggande betaltjänster motsvarar behoven i samhället, och de har ett särskilt ansvar att undersöka hur situationen ser ut för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Varje år redovisas resultaten i en rapport till regeringen. Post- och telestyrelsen (PTS) har ett regeringsuppdrag att främja länsstyrelsernas arbete med att utforma och genomföra regionala stöd- och utvecklingsinsatser för att trygga tillgången till grundläggande betaltjänster på de orter och den landsbygd där behovet inte tillgodoses av marknaden. Även inom den privata sektorn finns initiativ för att stötta de grupper som upplever ett digitalt utanförskap. Ett privat sådant är Betalningshjälpen.se som har som mål att alla ska inkluderas i den digitala ekonomin och hantera sin vardagsekonomi digitalt, oavsett förutsättningar och ålder.