Så betalar svenskarna 2020

Är betalningarna i Sverige effektiva?

Ladda ner PDF

Vissa konkurrensproblem på betalningsmarknaden

Publicerad: 29 oktober 2020

Svenska banker har länge samarbetat för att uppnå effektivitetsvinster. Redan 1925 bildades det statliga Postgirot för att det behövdes en effektivare betalningsförmedling via kontantlösa betalningar genom girering. På 1950-talet skapade sedan bankerna sin egen variant i form av Bankgirot, där standardiserade pappersblanketter underlättade hanteringen av betalningar mellan banker. I modernare tid har de svenska bankerna även samarbetat vad gäller till exempel uttag från bankomater och köp med bankkort. Bankerna har även etablerat ett gemensamt system för Bank-ID och Swish som de största svenska bankerna är anslutna till. I många andra länder fungerar dessa aktiviteter inte alls lika smidigt. Där kan det till exempel vara svårt eller dyrt att ta ut pengar ur en annan banks uttagsautomat.

Samarbetet mellan bankerna har lett till att nätverkseffekter kan utnyttjas men baksidan är att koncentrationen kan göra systemet sårbart och leda till bristande konkurrens. När det gäller omedelbara betalningar finns idag bara Swish. När det gäller e-legitimation – en viktig förutsättning för elektroniska betalningar – dominerar Bank-ID idag fullständigt. En statlig e-legitimation skulle kunna vara ett sätt att garantera att det finns åtminstone ytterligare ett alternativ. En utredning om en statlig e-legitimation har nyligen slutförts och den rekommenderar att en sådan införs.