Så betalar svenskarna 2020

Fintech medför nya lösningar på betalningsmarknaden

Ladda ner PDF

Myndigheterna arbetar för att främja innovation

Publicerad: 29 oktober 2020

Den svenska regeringen ser Fintech som en viktig framtida sektor och har gett flera myndigheter i uppdrag att främja den. Finansinspektionen driver därför på uppdrag av regeringen FI:s innovationscenter som har till uppgift att ge råd till potentiella nya Fintech-aktörer. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser har också fått i uppdrag att analysera sektorn och ge förslag på åtgärder som kan stärka dess innovationskraft. På Europanivå pågår också EU:s Fintech Action Plan som syftar till att öka konkurrensen och innovationen i det finansiella systemet.

Centralbanker kan också vara viktiga katalysatorer för nya Fintech-aktörer, särskilt inom betalningsområdet. Centralbanker kan exempelvis erbjuda avvecklingssystem som gör det enklare för fler potentiella deltagare att få tillgång till centralbankens system.

Bank for International Settlements (BIS) planerar att etablera ett nordiskt innovationscenter i Stockholm i samarbete med centralbankerna i Danmark, Island, Norge och Sverige. Enligt BIS kommer detta center att bidra till fördjupad kunskap på flera områden inom finansiella innovationer som är relevanta för centralbanker.