Så betalar svenskarna 2020

Är betalningar i Sverige säkra?

Ladda ner PDF

Fler förfalskade sedlar

Publicerad: 29 oktober 2020

Även om pengarna och de institutioner som hanterar våra betalningar är säkra kan det finnas andra risker förknippade med våra betalningar och våra betalmedel. Det finns till exempel alltid en risk att kontanter stjäls eller förfalskas. Men den nya svenska sedelserien håller internationellt sett en mycket hög säkerhetsnivå med detaljer som är mycket svåra att förfalska och lätta att identifiera.

Ett problem när färre betalar med kontanter är att kännedomen om hur en äkta sedel ser ut minskar och att risken då ökar för att någon ska ta emot en falsk sedel även om den är av låg kvalitet. Under 2019 ökade också antalet förfalskningar i Sverige då 1 703 falska sedlar hittades. 1 557 av dem var 500-kronorssedlar. Det är en ökning från tidigare år, men i en internationell jämförelse är det fortfarande få. Trenden med fler falska sedlar i cirkulation verkar hålla i sig under 2020. Bara under första kvartalet hittades 1 554 falska sedlar varav övervägande del (1 513) var 500-kronorssedlar. De förfalskningar som hittats är av mycket låg kvalitet och inga eller väldigt enkla försök att imitera de säkerhetsdetaljer som finns på sedlarna har gjorts. Det är alltså enkelt att se om en sedel är äkta bara man vet vad man ska titta efter. Riksbanken har under året gått ut med kampanjer bland annat i sociala medier för att öka kunskapen om hur en äkta sedel ser ut.