Så betalar svenskarna 2020

Coronapandemin har påverkat hur man betalar i Sverige och i omvärlden

Ladda ner PDF

Ökat fokus på digitala centralbankspengar

Publicerad: 29 oktober 2020

Under pandemin har centralbankernas arbete med att utveckla digitala centralbankspengar intensifierats. I Sverige har trenden mot ett kontantfritt samhälle funnits länge men i andra länder minskade kontantbetalningarna först under pandemin. Detta har gjort att fler centralbanker och internationella organisationer accelererat arbetet kring digitala betalningslösningar och påbörjat ett internationellt samarbete kring digitala centralbankspengar (se Internationellt samarbete kring digitala centralbankspengar).