Så betalar svenskarna 2020

Svenska betalningar integreras med omvärlden

Ladda ner PDF

Internationellt arbete kring omedelbara betalningar

Publicerad: 29 oktober 2020

Omedelbara betalningar väntas bli allt vanligare i framtiden. När information går att skicka sekundsnabbt världen över kan det vara svårt för konsumenter att förstå varför det ska ta upp till flera dagar för en betalning att gå igenom. Under 2020 har det internationella intresset för gräns- och valutaöverskridande betalningar ökat. Sådana betalningar är ofta dyrare, långsammare och svårare att följa än betalningar i inhemsk valuta. Group of Twenty (G20) har därför genom Financial Stability Board (FSB) och Bank for International Settlements (BIS) börjat kartlägga på vilka olika sätt internationella betalningar kan effektiviseras. Gruppen har levererat två rapporter till G20 under våren och sommaren. En ny rapport med ett antal förslag på konkreta åtgärder publicerades i oktober 2020.