Så betalar svenskarna 2020

Svenska betalningar integreras med omvärlden

Ladda ner PDF

ISO20022 – ett nytt gemensamt ”språk” för betalningar

Publicerad: 29 oktober 2020

För att en betalning ska kunna göras behöver deltagarna i den kunna kommunicera med varandra i ett överenskommet format som är som en sorts gemensamt språk. Man talar därför om att en betalning kommuniceras genom en gemensam standard. Världen över använder centralbanker, banker och finansiella infrastrukturer nätverket SWIFT och dess format och standard för att utföra betalningar. SWIFT:s gamla standard var dock begränsad i sin utformning. SWIFT har under hösten kommunicerat en uppdaterad strategi och tidsplan för att migrera över till ett nytt format med benämningen ISO20022 som stödjer dagens krav på mer information. ISO20022 klarar av väldigt mycket information men för att det ska gå att skapa denna nya standard måste betalningsmarknaden samarbeta och komma överens om vilken information som ska vara med så att alla i betalningskedjan just talar samma språk. Omställningen för betalningsmarknaden börjar redan i november 2022 då eurosystemet och ECB migrerar till ISO20022. Globalt förväntas omställningen pågå till 2025 som är SWIFT:s slutdatum för det gamla formatet och den gamla standarden.

För Riksbanken och de institut som är deltagare i Riksbankens RIX-system betyder det att teknik, processer och verksamhet behöver anpassas och utvecklas. ISO20022 bidrar till att fler smidiga betalningar kan göras över nationsgränserna, och en arbetsgrupp har skapats med de övriga nordiska centralbankerna där man gemensamt undersöker hur det nya formatet kan användas och hur den nya standarden kan se ut. Riksbanken har också tillsammans med marknaden inlett arbetet mot att använda sig av ISO20022.