Penningpolitisk rapport

Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras sex gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbankens direktion gjort när de kommit fram till vad som är en lämplig penningpolitik.

Om den penningpolitiska rapporten

Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras sex gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbankens direktion gjort när de kommit fram till vad som är en lämplig penningpolitik. Rapporten innehåller även en beskrivning av de framtida inflations- och konjunkturutsikterna baserat på den räntebana som direktionen för närvarande anser ger en väl avvägd penningpolitik. Varje rapport består också av en beskrivning av den nya information som inkommit sedan föregående rapport samt en bedömning av hur Riksbanken ser på det ekonomiska nuläget.

Syftet med den penningpolitiska rapporten är att ta fram underlag för de penningpolitiska besluten och att sprida kunskap om de bedömningar som Riksbanken gör.

Uppdaterad 2019-09-05

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!