Så betalar svenskarna 2020

3. Riksbanken anpassar sig till en förändrad värld

Ladda ner PDF
3. Riksbanken anpassar sig till en förändrad värld

Svenska betalningar integreras med omvärlden

Elektroniska betalningar bygger på kommunikation mellan de parter som är inblandade i betalningen – systemen måste därför kommunicera med samma ”språk”. Internationellt arbete pågår med att utforma meddelandena på ett sätt som förenklar betalningar. Riksbanken och ECB undersöker också möjligheten att använda TIPS-plattformen för omedelbara valutaöverskridande betalningar.

Publicerad: 29 oktober 2020

Illustrationsbild till stycket: Svenska betalningar integreras med omvärlden.