Lån till banker för att stödja företagsutlåning*

Riksbanken erbjöd genom detta program bankerna möjligheten att låna mot säkerhet för att stimulera deras företagsutlåning och mildra effekterna på svensk ekonomi av coronapandemin. Riksbanken fick maximalt ha 500 miljarder svenska kronor i utestående lån inom ramen för detta program.

*Ett tidigare och reviderat program gick under namnet "Lån till bankerna för vidareutlåning till företag".

För att trygga en fungerande kreditförsörjning för svenska företag inrättade Riksbanken ett program i svenska kronor, där kreditinstitut som är penningpolitiska motparter eller tillfälliga penningpolitiska motparter fick låna av Riksbanken för att stödja sin företagsutlåning. Även utlåning till enskild firma (enskild näringsverksamhet) ingick i programmet. Priset på de tilldelade lånen uppgick till rörlig ränta motsvarande Riksbankens styrränta.

De första lånen för att stödja bankernas företagsutlåning gavs den 20 mars 2020 under programmet "Lån till bankerna för vidareutlåning till företag" (se allmänna villkor). Den 10 mars 2021 beslutade direktionen att sluta erbjuda ytterligare lån under programmet för lån till bankerna för vidareutlåning till företag och istället starta ett nytt likartat program, "Utlåning till banker för att stödja företagsutlåning (UBF)" (se nya allmänna villkor). Den 20 september 2021 beslutade direktionen att avsluta UBF-programmet. Se mer information om det gamla och nya programmet under frågor & svar.

Utestående lån i svenska kronor till banker för att stödja utlåning till företag

Här redovisas Riksbankens utestående lån i svenska kronor till banker för att stödja deras företagsutlåning. Med utestående lån menas utlånade svenska kronor minskat med de svenska kronor som betalats tillbaka till Riksbanken vid varje tidpunkt. Det belopp som redovisas är summan av utlåningen under det gamla och nya programmet för att stödja bankers utlåning till företag. Under det gamla programmet ”Lån till bankerna för vidareutlåning till företag” har motparterna möjlighet att förlänga sina lån ett år i taget, dock som längst till totalt fyra år. En förlängning av lånen betraktas därför inte som nyutlåning. Sådan förlängning syns följaktligen inte heller i Riksbankens statistik över förfall och nyutlåning vid de tillfällen lånen förlängs. 

Riksbanken erbjöd sig att låna ut svenska kronor mot säkerhet så länge den totala ramen om 500 miljarder kronor i utestående belopp inte överskreds.

Total utlåning i svenska kronor till banker för att stödja företagsutlåning

Här redovisas Riksbankens totala utlåning till banker för att stödja företagsutlåning. Programmet avslutades i september 2021 och diagrammet nedan uppdateras därför inte längre.

Total utlåning i svenska kronor till banker för att stödja utlåning till företag

Diagram: Total utlåning i svenska kronor till banker för att stödja utlåning till företag

Diagrammet visar, vid respektive tidpunkt, Riksbankens totala utlåning i svenska kronor inom ramen för Riksbankens gamla och nya program för att stödja bankernas utlåning till företag sedan det första programmet lanserades i mars 2020. Siffrorna anges i miljarder svenska kronor. Källa: Sveriges riksbank.

Här finns dokumentation kring såväl det nya programmet "Utlåning till banker för att stödja företagsutlåning (UBF)" som det gamla programmet "Lån till bankerna för vidareutlåning till företag (V-kredit)". Den program-specifika informationen inkluderar de allmänna villkoren, anmälningsblankett och rapporteringsmall. Här finns också information som är gemensam för de bägge programmen, som beslutsunderlag och frågor och svar.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2022-10-03