Nya lånetillfällen inom programmet för företagsutlåning via bankerna

Riksbanken har beslutat att mellan den 27 mars och den 17 april 2020, vid fyra tillfällen, erbjuda sammanlagt 400 miljarder svenska kronor i lån till bankerna i syfte att öka deras utlåning till företag. Detta sker inom ramen för programmet för företagsutlåning via penningpolitiska motparter som Riksbanken annonserade den 13 mars 2020.

Dessa lån ges till en rörlig ränta motsvarande Riksbankens reporänta, för närvarande 0 procent, och löper under 2 år. För att säkerställa att de lån som Riksbanken tilldelar bankerna kommer företagen tillgodo, kommer Riksbanken löpande att följa upp bankernas utlåning till icke-finansiella företag.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-03-23