Forum för referensräntor

Riksbanken har inrättat ett forum med finansmarknadens aktörer för att för att främja användandet av fullt ut transaktionsbaserade referensräntor. Bakgrunden är att Riksbanken menar att fullt ut transaktionsbaserade referensräntor är mer tillförlitliga än dagens interbankräntor och att dessa nya alternativa referensräntor därför bidrar till att främja finansiell stabilitet.

Ett första forum hölls den 8 september 2022 och planen är att träffas regelbundet cirka en gång per månad eller vid behov. Inbjudningar till nya forum och mötesanteckningar inklusive eventuella presentationer kommer att publiceras här på Riksbankens webbplats.

Syfte

Syftet med forumet är att skapa en bred dialog och förståelse för vilka förutsättningar och lösningar som finns för att öka användningen av full ut transaktionsbaserade referensräntor samt bidra till att marknaden har förutsättningar att inleda en övergång så snart detta är möjligt.

Arbetssätt

Riksbanken är sammankallande och håller i möten samt agenda. Deltagarna är alltid välkomna att föreslå aktuella frågor man vill ta upp.
Transparens är ett ledord för forumets arbete eftersom det ska fungera som en gemensam resurs för marknadens alla intressenter. Utgångspunkten är därför att minnesanteckningar och eventuell annan information om forumets dialog ska offentliggöras på Riksbankens webbplats.

Deltagare

Potentiella användare av referensräntor samt andra relevanta aktörer som önskar delta i forumet kan anmäla sitt intresse genom att skicka ett mejl till swestr@riksbank.se och ange namn på institution samt person som vill delta.
Nya och tillfälliga deltagare är också välkomna och tillfälliga gäster kan bjudas in vid behov.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-02-17