Riksbanken undersöker årsskifteseffekten i Swestr

Nyhet I Riksbankens arbete med att främja en övergång till den transaktionsbaserade referensräntan Swestr ingår att inhämta synpunkter från potentiella användare i marknaden. En del synpunkter från marknadsaktörer har rört det som brukar kallas årsskifteseffekten. Därför väljer nu Riksbanken att genomföra en enkät för att undersöka denna närmare.

Swestr (Swedish krona Short Term Rate) är en referensränta som beräknas och publiceras av Riksbanken. Den beräknas utifrån transaktioner i svenska kronor som genomförs på penningmarknaden på den kortaste löptiden, det vill säga över natten (over-night).

Med årsskifteseffekten avses den tillfälliga nedgång som skett i Swestr-noteringen på årets sista bankdag. Bakgrunden till nedgången är att de banker vars transaktioner ligger till grund för Swestr i många fall väljer att erbjuda sina kunder betydligt lägre placeringsräntor över årsskiftet i syfte att kompensera sig för kostnader för resolutionsavgift och bankskatt. För att bättre förstå hur mycket årsskifteseffekten påverkar viljan att använda Swestr som referensränta och vilka eventuella ändringar som kan vara lämpliga har Riksbanken tagit fram en enkät. Bland annat vill Riksbanken ha svar på vilka alternativ till nuvarande utformning av Swestr som kan vara aktuella för att ta bort eller minska konsekvenserna av årsskifteseffekten. Svaren på dessa frågor kommer vara viktiga för Riksbankens fortsatta arbete med att främja användandet av Swestr. En anonymiserad sammanställning av svaren kommer att presenteras på hemsidan och resultatet kommer också att diskuteras på kommande Forum för referensräntor respektive Rådgivande grupp för Swestr.

Riksbanken bjuder in relevanta marknadsaktörer och potentiella användare av Swestr att delta i enkäten. Deltagare i Forum för referensräntor och Rådgivande grupp för Swestr kommer att få ett mailutskick med en länk till enkäten. Övriga som vill delta ombedes maila till swestr@riksbank.se för att få länken översänd via mail.

Svara om möjligt på de nio olika frågorna utifrån er egen organisations samlade perspektiv och utveckla gärna svaren där ni har möjlighet. Vi ser fram emot era svar senast den 12 juni 2023.

För övriga frågor maila swestr@riksbank.se.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-06-02