Infrastrukturrådet för betalningar och värdepapper

Infrastrukturrådet har till uppgift att främja funktion, effektivitet, säkerhet och integration av infrastruktur för betalningar och värdepapper på en marknad som är präglad av konkurrens på lika villkor. Infrastrukturrådet ska främja en aktiv dialog mellan marknadens aktörer och infrastrukturer genom att utbyta åsikter och arbeta tillsammans i frågor av strategisk karaktär som är relaterade till betalningar och värdepapper.

På Riksbankens initiativ har aktörer och myndigheter som är involverade i infrastruktur för betalningar värdepapper bildat ett svenskt Infrastrukturråd för betalningar och värdepapper. Deltagarna i rådet diskuterar strategiska frågor, håller varandra informerade och för en dialog kring pågående och framtida förändringsprojekt som rör den finansiella infrastrukturen.

Infrastrukturrådet ska fungera som en gemensam resurs för marknadens intressenter och eftersträvar transparens i sitt arbete. Riksbanken agerar sammankallande och ansvarar för det administrativa arbetet. Information från Infrastrukturrådets möten hittar du på den här sidan.

Infrastrukturrådets organisation

Infrastrukturrådet består av ordförande, sekretariat och medlemmar. Ordförande för infrastrukturrådet är vice riksbankschef och Riksbanken svarar för sekretariatet. De personer som utses ska vara seniora personer i ledningsposition som representerar banker, infrastrukturföretag och myndigheter.

Infrastrukturrådet kan etablera arbetsgrupper för att stödja sitt arbete när så anses nödvändigt. Rådet har etablerat ett utskott som ansvarar för att driva arbetet framåt och som rapporterar till Infrastrukturrådet via rådets kansli.

Anteckningar

Medlemmar 

Infrastrukturrådet möts två gånger per år eller när det anses nödvändigt.

 • Bankföreningen
 • Bankgirot
 • Citibank
 • Danske Bank
 • Euroclear Sweden
 • Finansinspektionen (observatör)
 • Handelsbanken
 • Getswish
 • Nasdaq Clearing
 • Nasdaq Stockholm
 • Nordea
 • Riksbanken (ordförande)
 • Riksgäldskontoret
 • SEB
 • Svensk Värdepappersmarknad
 • Swedbank
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-05-31