Utredning om Riksbankens framtida avvecklingstjänster

Riksbanken ser möjlighet till stordriftsfördelar om plattformar för avveckling av betalningar och värdepapper delas med andra centralbanker. Riksbankens direktion har därför beslutat att Riksbanken ska fortsätta utreda och arbeta för en möjlig användning av plattformarna T2 och T2S som tillhandahålls av Eurosystemet (det vill säga ECB och de nationella centralbankerna i de länder som har infört euron). Innan Riksbanken kan fatta beslut om att inleda avtalsförhandlingar med Eurosystemet behöver en fördjupad analys genomföras.

Den ökande internationaliseringen, där banker och andra aktörer är aktiva på flera marknader ökar kraven på harmonisering och därmed också användandet av gemensamma standarder. Därtill kommer krav på att betalsystemen ska klara allt större mängder data och kunna interagera med andra system. En annan utmaning är de operativa risker som uppstår då den finansiella infrastrukturen används av allt fler aktörer, i snabbare takt och på större avstånd. Denna utveckling leder till större krav på säkerhet (i synnerhet cybersäkerhet) och robusthet i systemen, så att de kan motstå angrepp och därmed hålla en hög grad av kontinuitet. Därutöver behöver Riksbanken hantera marknadens och samhällets krav på kostnadseffektiva och säkra systemlösningar.

En lösning på dessa utmaningar kan vara att flera centralbanker delar tekniska plattformar. På så sätt kan kostnader och resurser för utveckling, drift och säkerhet delas på fler och skapa stordriftsfördelar. Baserat på dessa grunder har Riksbankens direktion beslutat att Riksbanken ska fortsätta utreda och arbeta för en möjlig användning av plattformarna T2 och T2S som tillhandahålls av Eurosystemet.

Innan Riksbanken kan ta beslut om att inleda avtalsförhandlingar med Eurosystemet behövs en fördjupad analys av ett antal frågor relaterade till Eurosystemets plattformar och Riksbankens uppdrag. Analysen är planerad att pågå fram till mitten av 2024.

Vad är T2?

T2 är Eurosystemets tekniska plattform för avveckling av stora betalningar i euro. Plattformen togs i bruk i mars 2023 och ersatte då den tidigare plattformen TARGET2. T2 kan även hantera ytterligare valutor och det är därmed möjligt för Riksbanken att nyttja plattformen för avveckling av stora betalningar och betalningar från finansiella infrastrukturer i svenska kronor. Den fördjupade analysen innefattar bland annat analys av vilka anpassningar som skulle vara lämpliga att göra för att tjänsten ska möta den svenska marknadens behov samt Riksbankens behov av att kunna implementera penningpolitiska instrument och åtgärder. Den innefattar även frågor kopplat till säkerhetsskydd och reservlösning.

Vad är T2S?

T2S (TARGET2 Securities) är Eurosystemets plattform för värdepappersavveckling. Om Riksbanken väljer att tillhandahålla svenska kronor på plattformen innebär det att avvecklingstransaktioner i värdepapper mot svenska kronor kommer att ske i T2S. Detta innebär att även värdepapperscentraler, som t.ex. Euroclear Sweden, måste använda T2S för sin värdepappersavvecklingstjänst i svenska kronor. Den fördjupade analysen kommer därför även att inkludera påverkan på Euroclear Swedens verksamhet av en eventuell anslutning.

Utöver T2 och T2S erbjuder Eurosystemet även TIPS, som är en plattform för avveckling av omedelbara betalningar. Sedan maj 2022 är Riksbanken ansluten till TIPS genom RIX-INST

 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-09-23