Ogiltiga sedlar

Dessa 20-, 50-, 100-, 500- och 1 000-kronorssedlar är ogiltiga. Det betyder att du inte längre kan betala med dem. Du kan heller inte lösa in dem på bank. Däremot har Riksbanken möjlighet att lösa in dem. För ogiltiga sedlar som skickas in från och med 1 oktober 2020 höjs dock avgiften från nuvarande 100 kronor till 200 kronor per ansökan.

Sedlar som blev ogiltiga före 2016

Att lösa in ogiltiga sedlar

Säkerhetsdetaljer på sedlar som var giltiga till och med den 30 juni 2017 (länk till Riksbankens webbarkiv)