Rapport om transaktionsunderlag för Swestr

Riksbanken strävar efter så stor transparens som möjligt avseende Swestr. Riksbanken tillhandahåller därför sammanfattade information om hur förändringar av transaktionsunderlaget som skett i efterhand skulle ha påverkat de fastställda Swestr-noteringarna.

Riksbanken strävar efter så stor transparens som möjligt avseende Swestr. Av denna anledning publicerar Riksbanken information om hur förändringar, som i efterhand har skett med transaktionsunderlaget för Swestr, skulle ha påverkat Swestr-noteringarna om de varit kända när Swestr fastställdes. Rapporten publiceras med eftersläpning och täcker in ett kalenderkvartal.

Denna rapport inkluderar tillfällen där transaktionsunderlaget har förändrats mellan de första och andra beräkningstillfällena, exempelvis på grund av sen rapportering eller validering, men där förändringen inte varit stor nog för att Riksbanken skulle fastställa en korrigerad Swestr-notering. Rapporten inkluderar även de tillfällen där transaktionsunderlaget har förändrats efter andra beräkningstillfället, exempelvis på grund av att en rapportör har justerat inrapporterad data i efterhand. Även förändringar i transaktionsunderlaget på grund av fel hos Riksbanken framgår i rapporten.

Rapporten inkluderar samtliga tillfällen där absolutvärdet av skillnaden mellan den fastställda Swestr-noteringen och det värde som beräknas baserat på det förändrade transaktionsunderlaget överstiger 0,1 räntepunkter (dvs. 0,001 procentenhet). För varje tillfälle som rapporten tar upp anges sammanfattande information om varför transaktionsunderlaget förändrats. En eller flera av följande tre orsaker till förändrat transaktionsunderlag anges således för varje tillfälle:

  • Sen rapportering eller validering
    En eller flera rapportörer har inte rapporterat eller validerat transaktionsdata i tid. Alla förändringar mottagna samma dag som SWESTR-noteringen publicerades hänförs till denna kategori.
  • Förändrad data i efterhand
    En eller flera rapportörer har i efterhand rapporterat förändrad transaktionsdata. Alla förändringar mottagna efter den dag som SWESTR-noteringen publicerades hänförs till denna kategori.
  • Administratörsfel
    Ett operationellt fel hos Riksbanken eller ett fel i Riksbankens system har påverkat beräkningen.

Rapporten har avstämningsdag för transaktionsunderlaget vid utgången av den första månaden som följer på den period som rapporten avser, och publiceras fem bankdagar efter avstämningsdagen.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-05-08