Riksbankens författningssamling

Riksbankens författningssamling (RBFS) innehåller de föreskrifter och allmänna råd som Riksbanken har beslutat om.

Föreskrifter är bindande regler medan allmänna råd är generella rekommendationer för hur lagar, förordningar och föreskrifter kan eller bör tillämpas.

Vissa av Riksbankens föreskrifter, som är av allmänt intresse, publiceras i Svensk författningssamling istället för i Riksbankens författningssamling. I Svensk författningssamling finns Riksbankens föreskrifter om utformningen av sedlar och mynt samt föreskrifter om minnesmynt och dessutom tillkännagivande av Riksbankens referensränta.

Kontakta Riksbankens registrator om du vill få tag på en föreskrift som du inte hittar på denna sida.

De regler som gäller för Riksbankens författningssamling finns i lagen (1982:1255) om författningssamlingar för Riksdagsförvaltningen, Riksbanken och Riksrevisionen.

Riksbankens föreskrifter och allmänna råd

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-01-11