Tillfälliga penningpolitiska motparter

För att undvika att livskraftiga företag skulle slås ut till följd av coronapandemin beslutade Riksbanken 2020 att tillfälligt utöka den penningpolitiska motpartskretsen. Därmed gavs andra institut än de penningpolitiska motparterna möjlighet att delta i det tidigare beslutade programmet för utlåning till företag via banker.

Riksbanken beslutade den 26 mars 2020 att ge svenska kreditinstitut som står under Finansinspektionens tillsyn möjlighet att bli tillfälliga penningpolitiska motparter till Riksbanken. Samtidigt beslutades att tillfälliga penningpolitiska motparter skulle få delta i Riksbankens program för vidareutlåning till icke-finansiella företag. I samband med att programmet för vidareutlåning till företag avslutades i september 2021 beslutade Riksbanken också att upphöra med möjligheten för institut att ansöka om att bli tillfälliga penningpolitiska motparter. 

Tillfälliga penningpolitiska motparter var:

  • Sparbanken Alingsås AB
  • Sparbanken Skåne AB (publ)
  • Sparbanken Skaraborg AB (publ)
  • Tjustbygdens Sparbank Bankaktiebolag
  • Volvofinans Bank AB
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-09-21