Innehav av företagscertifikat - per certifikat

Här redovisas Riksbankens innehav av företagscertifikat. Innehavet är nettosumman av köpta företagscertifikat, det vill säga den totala summan av köpta obligationer minskat med förfallna obligationer vid varje tidpunkt. Innehaven i den första filen redovisas per månad sedan köpen inleddes. Innehaven i den andra filen redovisas per kreditbetygsklass. Eftersom Riksbanken inte längre köper företagscertifikat, uppdateras inte längre dessa listor.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-01-02