Minnesmynt från 2000-talet

Alla minnesmynt från 2000-talet är giltiga betalningsmedel.

4000-kronors minnesmynt i guld

Bröllopet mellan Kronprinsessan Victoria och Daniel Westling 19 juni 2010

 

4000-kronors minnesmynt i guld
Valör 4000 kronor
Metall Guld 900/1000
Vikt 12 gram
Diameter 26 millimeter
Antal sålda mynt 4 370 stycken

 

Konstnär är Ernst Nordin, välkänd mynt-, medalj- och skulptörkonstnär. Mynten tillverkas av AB Myntverket i Eskilstuna. På framsidan finns ett porträtt av brudparet och texten "KRONPRINSESSAN VICTORIA PRINS DANIEL" och datum för bröllopet, 19 juni 2010. Formgivarens initialer ("EN") står till höger om brudparets porträtt.

På baksidan avbildas kronprinsessans vapen. Under detta står "SVERIGE", myntets valör, riksbankschefens initialer ("SI") och första bokstaven i utgivningsorten ("S"). I formgivningen ingår också fjärilar som ska föra tanken till glädje och lycka och till brudparets framtida bostad i Haga slott.

Randen på myntet är slät.

300 kronors minnesmynt i silver

Bröllopet mellan Kronprinsessan Victoria och Daniel Westling 19 juni 2010

 

300 kronors minnesmynt i silver
Valör 300 kronor
Metall Silver 925/1000
Vikt 27,03 gram
Diameter 36 millimeter
Antal sålda mynt 12 020 stycken

 

Konstnär är Ernst Nordin, välkänd mynt-, medalj- och skulptörkonstnär. Mynten tillverkas av AB Myntverket i Eskilstuna.
På framsidan finns ett porträtt av brudparet och texten "KRONPRINSESSAN VICTORIA PRINS DANIEL" och datum för bröllopet, 19 juni 2010. Formgivarens initialer ("EN") står till höger om brudparets porträtt.
På baksidan avbildas kronprinsessans vapen. Under detta står "SVERIGE", myntets valör, riksbankschefens initialer ("SI") och första bokstaven i utgivningsorten ("S"). I formgivningen ingår också fjärilar som ska föra tanken till glädje och lycka och till brudparets framtida bostad i Haga slott.
Randen på myntet är slät.

2000-kronors minnesmynt i guld

Selma Lagerlöf 150 år

 

2000-kronors minnesmynt i guld
Valör 2000 kronor
Metall Guld 900/1000
Vikt 12 gram
Diameter  26 millimeter
Antal sålda mynt 2 495 stycken

 

Myntets försäljningspris är fastställt till 2 400 kronor. Myntet är formgivet av Jon Holm, studerande på Konsthögskolan, som vann den tävling Riksbanken utlyste 2006. Tillverkare är AB Myntverket i Eskilstuna. Myntets framsida visar en bild av Selma Lagerlöf, förlagan är ett foto, hämtat från hennes födelsegård Mårbacka. Texten "SELMA LAGERLÖF 1858 – 1940" står i den övre kanten. I nedre kanten finns riksbankschefens initialer ("SI"), årtalet "2008", "SVERIGE", valören "2000KR", och första bokstaven i myntningsorten ("E"). Formgivarens initialer ("JH") står under bilden av Selma Lagerlöf.

På myntets baksida finns en bild av en solros som symboliserar Selma Lagerlöfs naturintresse. I övre kanten står citatet "DENNA JORDENS GRUNDVAL HETER RÄTTFÄRDIGHET", hämtat från novellen "De fågelfrie" ur samlingen "Osynliga länkar" från 1894. Formgivarens initialer ("JH") står under solrosen.

Randen på myntet är slät.

200 kronors minnesmynt i silver

Selma Lagerlöf 150 år

 

200 kronors minnesmynt i silver
Valör 200 kronor
Metall Silver 925/1000
Vikt 27,03 gram
Diameter 36 millimeter
Antal sålda mynt 10 200 stycken

 

Myntets försäljningspris är fastställt till 300 kronor. Myntet är formgivet Jon Holm, studerande på Konsthögskolan, som vann den tävling Riksbanken utlyste 2006. Tillverkare är AB Myntverket i Eskilstuna. Myntets framsida visar en bild av Selma Lagerlöf, förlagan är ett foto, hämtat från hennes födelsegård Mårbacka. Texten "SELMA LAGERLÖF 1858 – 1940" står i den övre kanten. I nedre kanten finns riksbankschefens initialer ("SI"), årtalet "2008", "SVERIGE", valören "200KR", samt första bokstaven i myntningsorten ("E"). Formgivarens initialer (JH") står under bilden av Selma Lagerlöf.

På myntets baksida finns en bild av flygande gäss och i kanten till vänster citatet "FREDEN ÄR FÖR RIKET DETSAMMA, SOM SUNDHET ÄR FÖR KROPPEN". Det är hämtat från novellen "Monarkmötet" som ingår i samlingen "Troll och människor" från 1915. Formgivarens initialer ("JH") står under bilden av gässen.
Randen på myntet är slät.

2000-kronors minnesmynt i guld

Carl von Linné 300 år

 

2000-kronors minnesmynt i guld
Valör 2000 kronor
Metall Guld 900/1000
Vikt 12 gram
Diameter 26 millimeter
Antal sålda mynt 1 700 stycken

 

Myntets försäljningspris är fastställt till 3 000 kronor.

Myntet är formgivet av Annie Winblad Jakubowski, välkänd mynt- och medaljkonstnär. Tillverkare är AB Myntverket i Eskilstuna.

Myntets framsida visar "forskarens öga" som studerar naturen via ett förstoringsglas. Ögat är en detalj från A. Roslins porträtt av Linné från 1775. I nedre kanten av bilden finns konstnärens initialer, "AWJ". Runt ögat löper texten "CAROLUS LINNAEUS 1707 – 2007".

På myntets baksida avbildas en fjäril, som står för naturens sinnrika detaljer, på ett rutmönster som symboliserar ordning och systematik. Över bilden på fjärilen finns SVERIGE skrivet. Den latinska texten "NATURAE MORES DISCERE" (att lära sig naturens seder) löper längs myntets övre ytterkant. I nedre delen av ytterkanten finns valören 2000 KR. Till vänster på ytterkanten finns "E" som anger myntningsorten och till höger finns "SI" som är initialerna i riksbankschefens namn.

Randen på myntet är slät.

200-kronors minnesmynt i silver

Carl von Linné 300 år

 

200-kronors minnesmynt i silver
Valör 200 kronor
Metall Silver 925/1000
Vikt 27,03 gram
Diameter 36 millimeter
Antal sålda mynt 10 600 stycken

 

Myntets försäljningspris är fastställt till 300 kronor.

Myntet är formgivet av Annie Winblad Jakubowski, välkänd mynt- och medaljkonstnär. Tillverkare är AB Myntverket i Eskilstuna.

På myntets framsida finns ett porträtt i helfigur av Linné som baseras på en bild av J. E. Rehn från 1774. Linné står omgiven av den oansenliga men livskraftiga växten "linnaea borealis" som är uppkallad efter Linné. I nedre kanten av bilden finns konstnärens initialer, "AWJ". Runt bilden löper texten "CAROLUS LINNAEUS 1707 – 2007".

På myntets baksida finns en stiliserad bild av ståndare och pistiller, som är hämtad ur Linnés "Systema Naturae" från 1736, på ett rutmönster som symboliserar ordning och systematik. Under bilden av ståndare och pistiller i rutmönstret finns SVERIGE skrivet. Runt övre ytterkanten löper namnet på verket "SYSTEMA NATURAE". I nedre delen av ytterkanten finns valören 200 KR. Till vänster på ytterkanten finns "E" som anger myntningsorten och till höger finns "SI" som är initialerna i riksbankschefens namn.

Randen på myntet är slät.

2000-kronors minnesmynt i guld

Järnvägen 150 år

 

2000-kronors minnesmynt i guld
Valör 2000 kronor
Metall Guld 900/1000
Vikt 12 gram
Diameter 26 millimeter
Antal sålda mynt 1 395 stycken

 

Myntets försäljningspris är fastställt till 2 500 kronor.

Myntet är formgivet av Annie Winblad Jakubowski, välkänd mynt- och medaljkonstnär. Tillverkare är AB Myntverket i Eskilstuna.

Myntets framsida visar ett stiliserat vagnshjul där ekrarna utgörs av texten "JÄRNVÄGEN 150 ÅR". Till vänster om 150 år finns "E" som anger myntningsorten och till höger SI som är initialerna i riksbankschefens namn. Utanför "E" finns "SVERIGE" skrivet vid myntets ytterkant.

På myntets baksida avbildas ett vagnshjul som möter ett järnvägsspår – en symbol för mötet mellan det runda och det raka. Till vänster om hjulet årtalet "1856" till höger årtalet "2006". Centrerat under spåret finns valören "2000" med "KR" under.

200-kronors minnesmynt i silver

Järnvägen 150 år

 

200-kronors minnesmynt i silver
Valör 200 kronor
Metall Silver 925/1000
Vikt 27,03 gram
Diameter 36 millimeter
Antal sålda mynt 9 995 stycken

 

Myntets försäljningspris är fastställt till 250 kronor.

Myntet är formgivet av Annie Winblad Jakubowski, välkänd mynt- och medaljkonstnär. Tillverkare är AB Myntverket i Eskilstuna.

Myntets framsida visar ett stiliserat vagnshjul där ekrarna utgörs av texten "JÄRNVÄGEN 150 ÅR". Till vänster om 150 år finns "E" som anger myntningsorten och till höger SI som är initialerna i riksbankschefens namn. Utanför "E" finns "SVERIGE" skrivet vid myntets ytterkant.

På myntets baksida avbildas ett antal järnvägsspår som löper kors och tvärs över myntet. Mellan spåren, nästan längst upp till vänster är en ensam gran avbildad. Till höger på myntet finns valören "200" med "KR" därunder. På ett av de nedre järnvägsspåren finns årtalen "1856" och "2006".

50-kronors minnesmynt "Nordic Gold"

150-årsminnet av Sveriges första frimärke

 

50-kronors minnesmynt "Nordic Gold"
Valör 50 kronor
Metall Cu89AI5Zn5Sn1
Vikt 22 gram
Diameter 36 millimeter
Antal sålda mynt 22 000 stycken

 

Myntets försäljningspris är fastställt till 60 kronor.

Konstnär är Annie Winblad Jakubowski. Mynten tillverkas av Nordic Coin AB, Svenska Myntverket i Eskilstuna.

På myntets framsida visas ett fyra skillingbanco frimärke med omskrift i en ram "SVERIGES FÖRSTA FRIMÄRKE 150 ÅR" samt till vänster årtalet "1855" och till höger 2005". Till vänster om texten "150 ÅR" finns bokstaven "E" som anger myntningsorten och till höger "H" som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens namn.

På myntets baksida visas en bild av bevingat brev som flyger över ett landskap med hus och skog avbrutet av en väg genom landskapet. På brevet finns ett posthorn avbildat.

Till höger finns valörbeteckningen 50 KR.

Randen på myntet är slät.

2000-kronors minnesmynt i guld

100-årsminnet av Dag Hammarskjölds födelse (7 september 2005)

 

2000-kronors minnesmynt i guld
Valör 2000 kronor
Metall Guld 900/1000
Vikt 12 gram
Diameter 26 millimeter
Antal sålda mynt 2 563 stycken

 

Myntets försäljningspris är fastställt till 2500 kronor.

Konstnär är Ernst Nordin, välkänd mynt-, medalj- och skulptörkonstnär. Mynten tillverkas av Nordic Coin AB, Svenska myntverket i Eskilstuna.

På myntens framsida finns ett porträtt av Dag Hammarskjöld i profil omgivet av omskriften "DAG HAMMARSKJÖLD" upptill och årtalen "1905 - 2005" nedtill.

På myntets baksida finns stiliserade lågor med omskriften "VÅR VÄG ÄR GLÖD OCH ICKE ASKA" vilket är text ur Dag Hammarskjölds tolkning av den franske författaren och nobelpristagaren Saint-John Perses "Chronique".

Till vänster om de stiliserade lågorna finns ett "E" som anger myntningsorten Eskilstuna och till höger ett "H" som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn samt nedtill "2000 KRONOR" och "SVERIGE".

200-kronors minnesmynt i silver

100-årsminnet av Dag Hammarskjölds födelse (7 september 2005)

 

200-kronors minnesmynt i silver
Valör 200 kronor
Metall Silver 925/1000
Vikt 27,03 gram
Diameter 36 millimeter
Antal sålda mynt 18 234 stycken

 

Myntets försäljningspris är fastställt till 250 kronor.

Konstnär är Ernst Nordin, välkänd mynt-, medalj- och skulptörkonstnär. Mynten tillverkas av Nordic Coin AB, Svenska myntverket i Eskilstuna.

På myntens framsida finns ett porträtt av Dag Hammarskjöld i profil omgivet av omskriften "DAG HAMMARSKJÖLD" upptill och årtalen "1905 - 2005" nedtill.

På myntets baksida finns stiliserade lågor med omskriften "VÅR VÄG ÄR GLÖD OCH ICKE ASKA" vilket är text ur Dag Hammarskjölds tolkning av den franske författaren och nobelpristagaren Saint-John Perses "Chronique".

Till vänster om de stiliserade lågorna finns ett "E" som anger myntningsorten Eskilstuna och till höger ett "H" som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn samt nedtill "200 KRONOR" och "SVERIGE".

2000-kronors minnesmynt i guld

100-årsminnet av unionsupplösningen mellan Sverige och Norge (16 juni 2005)

 

2000-kronors minnesmynt i guld
Valör 2000 kronor
Metall Guld 900/1000
Vikt 12,00 gram
Diameter 26 millimeter
Antal sålda mynt 3 590 stycken

 

Myntets försäljningspris är fastställt till 2500 kronor.

Konstnär är skulptören Annie Winblad Jakubowski som utifrån sitt skissförslag utvaldes att genomföra utformningen för sitt andra mynt. Mynten tillverkas av Nordic Coin AB Svenska myntverket i Eskilstuna.

Myntets framsida visar två i höjdled förskjutna vertikala halvor som genom en linje delar en cirkel i två delar. Detta är konstnärens tolkning av unionsupplösningens lyckade tudelning av en tidigare helhet. Omskriften är upptill "NORGE 1905 • 2005 SVERIGE" och nedtill "UNIONSUPPLÖSNINGEN". Däremellan till vänster ett "E" som anger myntningsorten Eskilstuna och till höger ett "H" som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn Heikensten.

Myntets baksida har en flaggstång med en tretungad flagga avbildad. Till vänster om flaggstången finns texten "TVÅ NATIONER I SAMFÖRSTÅND" och till höger "2000 KR".

Konstnärens initialer, AWJ, hittar man i det lilla molnet på höger sida.

200-kronors minnesmynt i silver

100-årsminnet av unionsupplösningen mellan Sverige och Norge (16 juni 2005)

 

200-kronors minnesmynt i silver
Valör 200 kronor
Metall Silver 925/1000
Vikt 27,03 gram
Diameter 36 millimeter
Antal sålda mynt 19 494 stycken

 

Myntets försäljningspris är fastställt till 250 kronor.

Konstnär är skulptören Annie Winblad Jakubowski som utifrån sitt skissförslag utvaldes att genomföra utformningen för sitt andra mynt.

Myntets framsida visar två i höjdled förskjutna vertikala halvor som genom en linje delar en cirkel i två delar. Detta är konstnärens tolkning av unionsupplösningens lyckade tudelning av en tidigare helhet. Omskriften är upptill "NORGE 1905 • 2005 SVERIGE" och nedtill "UNIONSUPPLÖSNINGEN". Däremellan till vänster ett "E" som anger myntningsorten Eskilstuna och till höger ett "H" som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn, Heikensten.

Myntets baksida har en flaggstång med en tretungad flagga avbildad. Till vänster om flaggstången finns texten "TVÅ NATIONER I SAMFÖRSTÅND" och till höger "200 KR".

Konstnärens initialer, AWJ, hittar man i det lilla molnet på höger sida.

2000-kronors jubileumsmynt i guld

250-års jubileet av Kungliga Slottet i Stockholm. (1 oktober 2004)

 

2000-kronors jubileumsmynt i guld
Valör 2000 kronor
Metall Guld 900/1000
Vikt 12 gram
Diameter 26 millimeter
Antal sålda mynt 5 734 stycken

 

Myntets försäljningspris är fastställt till 2500 kronor.

Konstnär är Annie Winblad Jakubowski som med detta mynt debuterar även som myntkonstnär. Mynten tillverkas av Nordic Coin AB Svenska Myntverket i Eskilstuna.

Framsidan visar Stockholms slott, med årtalen 1754-2004 under slottet, samt som omskrift medsols "KUNGLIGA • SLOTTET • STOCKHOLM" och nedtill "250 ÅR".

På baksidan avbildas en karta över Stockholm med Gamla stan i fokus där Kungliga slottet är markerat med Nordstjärnan. Över kartbilden ligger två nycklar. Till vänster på kartbilden står det "2000" och därunder "KRONOR".

200-kronors jubileumsmynt i silver

250-års jubileet av Kungliga Slottet i Stockholm. (1 oktober 2004)

 

200-kronors jubileumsmynt i silver
Valör 200 kronor
Metall 925/1000
Vikt 27,03 gram
Diameter 36 millimeter
Antal sålda mynt 30 580 stycken

 

Myntets försäljningspris är fastställt till 250 kronor.

Konstnär är Annie Winblad Jakubowski som med detta mynt debuterar även som myntkonstnär. Mynten tillverkas av Nordic Coin AB, Svenska Myntverket i Eskilstuna.

Framsidan visar Stockholms slott, med årtalen 1754-2004 under slottet, samt som omskrift medsols "KUNGLIGA • SLOTTET • STOCKHOLM" och nedtill "250 ÅR".

På baksidan avbildas en karta över Stockholm med Gamla stan i fokus där Kungliga slottet är markerat med Nordstjärnan. Över kartbilden ligger två nycklar. Till vänster på kartbilden står det "200" och därunder "KRONOR".

2000-kronors jubileumsmynt i guld

30-årsjubileet av konung Carl XVI Gustafs trontillträde. (2003)

 

2000-kronors jubileumsmynt i guld
Valör 2000 kronor
Metall Guld 900/1000
Vikt 12 gram
Diameter 26 millimeter
Antal sålda mynt 2 000 stycken

 

Myntets försäljningspris är fastställt till 2500 kronor.

Konstnär är Ernst Nordin, välkänd mynt-, medalj- och skulptörkonstnär. Mynten tillverkas av Nordic Coin AB, Svenska myntverket i Eskilstuna.

Framsidan visar Konung Carl XVI Gustafs porträtt i profil med omskriften upptill "CARL XVI GUSTAF" och nedtill "SVERIGES KONUNG I 30 ÅR".

På baksidan avbildas stora riksvapnet under kunglig krona och som omskrift upptill finns Konungens valspråk "FÖR SVERIGE o I TIDEN" och nedtill "2000 KRONOR".

200-kronors jubileumsmynt i silver

30-årsjubileet av konung Carl XVI Gustafs trontillträde. (2003)

 

200-kronors jubileumsmynt i silver
Valör 200 kronor
Metall Silver 925/1000
Vikt 27,03 gram
Diameter 36 millimeter
Antal sålda mynt 16 500 stycken

 

Myntets försäljningspris är fastställt till 250 kronor.

Konstnär är Ernst Nordin, välkänd mynt-, medalj- och skulptörkonstnär. Mynten tillverkas av Nordic Coin AB, Svenska myntverket i Eskilstuna.

Framsidan visar Konung Carl XVI Gustafs porträtt i profil med omskriften upptill "CARL XVI GUSTAF" och nedtill "SVERIGES KONUNG I 30 ÅR".

På baksidan avbildas stora riksvapnet under kunglig krona och som omskrift upptill finns Konungens valspråk "FÖR SVERIGE o I TIDEN" och nedtill "200 KRONOR".

2000-kronors minnesmynt i guld

Högtidlighållandet av 700-årsminnet av heliga Birgittas födelse. (2003)

 

2000-kronors minnesmynt i guld
Valör 2000 kronor
Metall Guld 900/1000
Vikt 12 gram
Diameter 26 millimeter
Antal sålda mynt 3 640 stycken

 

Myntens försäljningspris är fastställt till 2500 kronor.

Konstnär är Ernst Nordin välkänd mynt-, medalj- och skulpturkonstnär. Mynten är tillverkade av Nordic Coin AB Svenska myntverket i Eskilstuna.

Framsdian visar den heliga Birgitta med omskriften "*1303 • BIRGITTA • 2003". Därunder konstnärens signatur "EN".

På baksidan avbildas den heliga Birgittas initialbokstav B i gotisk stil med omskriften medsols "GAUDE BIRGITTA FILIA CANTICUM TIBI DEBETUR GLORIE" (Gläd Dig o dotter Birgitta, Dig höves härlig lovsång). Under B "2000", "KRONOR", "SVERIGE". Till vänster om B finns bokstaven "E" som anger myntningsorten och till höger "H" som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn.

Den latinska texten på myntet är hämtad från en hyllningshymn från medeltiden.

Randen på myntet är slät.

200-kronors minnesmynt i silver

Högtidlighållandet av 700-årsminnet av heliga Birgittas födelse. (2003)

 

200-kronors minnesmynt i silver
Valör 200 kronor
Metall Silver 925/1000
Vikt 27,03 gram
Diameter 36 millimeter
Antal sålda mynt 39 300 stycken

 

Myntens försäljningspris är fastställt till 250 kronor.

Konstnär är Ernst Nordin välkänd mynt-, medalj- och skulpturkonstnär. Mynten är tillverkade av Nordic Coin AB, Svenska myntverket i Eskilstuna.

Framsidan visar den heliga Birgitta med omskriften "*1303 • BIRGITTA • 2003". Därunder konstnärens signatur "EN".

På baksidan avbildas Birgittakronan med de 5 punkterna, krönt med ett kors och samma omskrift som på guldmyntet. Under Birgittakronan "200", "KRONOR", "SVERIGE". Till vänster om Birgittakronan finns bokstaven "E" som anger myntningsorten och till höger "H" som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn.

Den latinska texten på myntet är hämtad från en hyllningshymn från medeltiden.

Randen på myntet är slät.

50-kronors minnesmynt "Nordic Gold" med bronslegering

95-årsdagen av Astrid Lindgrens födelse. (2002)

 

50-kronors minnesmynt "Nordic Gold" med bronslegering
Valör 50  kronor
Metall Cu89AI5Zn5Sn1
Vikt 22 gram
Diameter 36 millimeter
Antal sålda mynt 100 000 stycken

 

Myntets försäljningspris är fastställt till 60 kronor.

För varje sålt mynt donerar Nordic Coin AB, Svenska myntverket 10 kronor till Stiftelsen för Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Konstnär är Erja Tielinen som tidigare har utformat ett flertal medaljer och minnesmynt.

Mynten tillverkas av Nordic Coin AB, Svenska myntverket i Eskilstuna.

Framsidan visar Astrid Lindgrens ansiktsporträtt framifrån. Lodrätt till vänster om bilden står texten ASTRID LINDGREN och lodrätt till höger årtalen 1907-2002.

Baksidan på myntet visar en bild av Pippi Långstrump. Vågrätt till vänster om bilden finns valörsiffran 50 och valutabeteckningen KR rakt under valörsiffran. Pippis apa, Herr Nilsson, sitter på valörsiffran och texten SVERIGE syns på nedre delen av myntet vågrätt följande myntets kantkurva. Under Pippi Långstrumps vänstra arm finns begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn "B" och bokstaven "E" som anger myntningsorten.

Myntranden är slät.

2000-kronors guldmynt

Stockholm 750 år. (2002)

 

2000-kronors guldmynt
Valör 2000 kronor
Metall Guld 900/1000
Vikt 12,00 gram
Diameter 26 millimeter
Antal sålda mynt 25 000 stycken

 

Myntets försäljningspris är fastställt till 2 500 kronor.

Konstnär är Bo Thorén som tidigare har utformat ett flertal minnesmynt och medaljer.

Mynten tillverkas av Nordic Coin AB, Svenska myntverket i Eskilstuna.

Framsidan visar ett välkänt motiv, Stockholms stadshus, Ragnar Östbergs mästerverk som invigdes år 1923.

Baksidan visar Stockholms äldsta sigill, känt sedan 1280-talet. På sigillet visas en krenelerad mur med två torn, ett typiskt stadssigill med borgmotiv. Liknande sigill finns på många orter i Europa. Sigillet på jubileumsmyntet ger dock inte någon realistisk bild av en stad på 1200-talet.

200-kronors silvermynt

Stockholm 750 år. (2002)

 

200-kronors silvermynt
Valör 200 kronor
Metall Silver 925/1000
Vikt 27,03 gram
Diameter 36 millimeter
Antal sålda mynt 25 000 stycken

 

Myntet försäljningspris är fastställt till 250 kronor.

Konstnär är Bo Thorén som tidigare har utformat ett flertal minnesmynt och medaljer.

Mynten tillverkas av Nordic Coin AB, Svenska myntverket i Eskilstuna.

Framsdan visar ett välkänt motiv, Stockholms stadshus, Ragnar Östbergs mästerverk som invigdes år 1923.

Baksidan visar ett sigill med tre torn och en borgport. Sigillet är känt sedan år 1326 och användes sista gången år 1607 då kungahuvudet S:t Erik, känt sedan 1376, slutligen ersatte det gamla sigillet.

2000-kronors guldmynt

100-årsminnet av Nobelprisets instiftande. (2001)

 

2000-kronors guldmynt
Valör 2000 kronor
Metall Guld 900/1000
Vikt 12 gram
Diameter 26 millimeter
Antal sålda mynt 5 000 stycken

 

Konstnär är Philip Nathan och mynten är präglade vid AB Tumba Bruk Myntverket i Eskilstuna.

Framsidans porträtt bygger på Nobelmedaljens porträtt utfört av Erik Lindberg 1901/02. Omskrift NOBELPRISETS HUNDRAÅRSJUBILEUM.

Baksidan visar mänskligheten, antikiserad, sittande på ett podium på vilket det svenska riksvapnet syns. Hon håller en kopia av Nobels testamente i sin ena hand. I den andra handen håller hon en lagerkrans lyft i en hyllningsgest till Nobels minne. Inskrift SVERIGE/2000/KR/2001.

200-kronors silvermynt

100-årsminnet av Nobelprisets instiftande. (2001)

 

200-kronors silvermynt
Valör 200 kronor
Metall Silver 925/1000
Vikt 27,03 gram
Diameter  36 millimeter
Antal sålda mynt 29 856 stycken

 

Konstnär är Philip Nathan, och mynten är präglade vid AB Tumba Bruk Myntverket i Eskilstuna.

Framsidans porträtt bygger på Nobelmedaljens porträtt utfört av Erik Lindberg 1901/02. Omskrift NOBELPRISETS HUNDRAÅRSJUBILEUM.

Baksidan visar mänskligheten, antikiserad, sittande på ett podium på vilket det svenska riksvapnet syns. Hon håller en kopia av Nobels testamente i sin ena hand. I den andra handen håller hon en lagerkrans lyft i en hyllningsgest till Nobels minne. Inskrift SVERIGE/200/KR/2001.

200-kronors silvermynt

Konung Carl XVI Gustafs och drottning Silvias silverbröllop. (2001)

 

200-kronors silvermynt
Valör 200 kronor
Metall Silver 925/1000
Vikt 27,03 gram
Diameter  36 millimeter
Antal sålda mynt 40 473 stycken

 

Konstnär är Philip Nathan, mynt- och medaljgravör från Surrey, England. Det är första gången sedan 1740-talet som en utländsk konstnär är upphovsman till ett svenskt mynt. Mynten är präglade vid AB Tumba Bruk Myntverket i Eskilstuna

Framsidan visar ett porträtt i profil av kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia. Till höger står det "KONUNG CARL XVI GUSTAF" och till vänster "DROTTINING SILVIA". Till höger om porträttet finns också konstnärens initialer PN. Allt inom en ytterring bildad av små rutor.

Baksidan visar krönta stora riksvapnet och därunder Serafimertecknet. Till höger under riksvapnet finns ett E för Eskilstuna där myntet präglats och till vänster finns första bokstaven i riksbankschefens efternamn B (Bäckström). Nedtill står det SVERIGE 1976/19 JUNI/2001 samt 200 KR. Allt inom en ytterring bildad av små rutor.

 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2018-06-11