Prislista

En RIX-deltagare ska betala avgifter till Riksbanken enligt den prislista som Riksbanken tillämpar.

Avgiftssättningen bygger på principen om kostnadstäckning och icke-diskriminering och är utformad för att främja användningen av RIX för avvecklingen av stora betalningsförpliktelser brutto. Avgifterna är uppdelade på en fast och en rörlig del. Utöver dessa avgifter får Riksbanken debitera en RIX-deltagare för utvecklingskostnader i samband med anslutning till RIX samt andra kostnader som inte ingår i underlaget för avgiftssättningen, däribland för utveckling av nya tjänster.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-02-10