Öppna data – information tillgänglig för vidareutnyttjande

Öppna data

Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen syftar till att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter.

Lagen innehåller bestämmelser om villkor för att få vidareutnyttja handlingar som finns hos myndigheter. Med vidareutnyttjande menas användning av handlingar för andra ändamål än vad de var avsedda till från början.

Lagen påverkar inte rätten att få tillgång till allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen.

Enligt lagen ska myndigheter publicera en förteckning över vilka typer av handlingar som vanligen kan tillhandahållas elektroniskt för vidareutnyttjande samt tillhörande information (11 §). Nedan följer en beskrivning av handlingar som finns hos Riksbanken samt en beskrivning av förutsättningarna för att handlingar ska lämnas för vidareutnyttjande.

Handlingar som är tillgängliga för vidareutnyttjande

Arkivbeskrivning

Arkivbeskrivningen ger en översiktlig bild av Riksbanken och de handlingar som finns i Riksbankens arkiv.

Du hittar information om Riksbankens arkiv här: https://www.riksbank.se/sv/om-riksbanken/historia/riksbankens-arkiv/

Ett utlämnande för vidareutnyttjande av handlingar i arkivet måste göras i enlighet med gällande dataskyddsregler. I vissa fall kan handlingarna omfattas av sekretess. För utlämnande för vidareutnyttjande krävs därför en bedömning för varje handling och vid varje utlämningstillfälle.

Diariet

I Riksbankens diarium kan du hitta uppgifter om en mängd ärenden och allmänna handlingar som registrerats i myndighetens diarium. På riksbankens webbplats publiceras dagligen utdrag ur Riksbankens diarium.

https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/diarium/

Ett utlämnande för vidareutnyttjande av handlingar i diariet måste göras i enlighet med gällande dataskyddsregler. I vissa fall kan handlingarna omfattas av sekretess. För utlämnande för vidareutnyttjande krävs därför en bedömning för varje handling och vid varje utlämningstillfälle.

Publikationer och rapporter

Riksbankens publikationer finns tillgängliga för nedladdning på riksbank.se

https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/publikationer/

Beslut m.m.

På Riksbankens webbplats hittar du också flera av Riksbankens beslut samt tal, yttranden och annat publicerat material.

https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/

Statistik

Stora delar av Riksbankens statistik är offentlig och är tillgänglig via Riksbankens webbplats. Räntor och valutakurser kan även laddas ned via öppet API.

Mer om utlämnande för vidareutnyttjande

Riksbankens information är tillgänglig i PDF-format, Excel-format och till viss del via öppet API.

Information som Riksbanken tillgängliggör elektroniskt för vidareutnyttjande är normalt avgiftsfri.

Riksbankens öppna data är fritt tillgänglig och får vidareutnyttjas utan att något särskilt medgivande eller avtal krävs. Ange källa, Sveriges riksbank och datum.

Om man själv har bearbetat statistik från Riksbankens webbplats får man inte ange Sveriges riksbank som källa.

Du får inte använda API:et för att sprida skadlig kod. Du får inte heller presentera den tjänst som du utvecklat som ett "officiellt samarbete" eller "partnerskap" med Riksbanken.

Om du har några frågor om Riksbankens öppna data kan du vända dig till registratorn@riksbank.se

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2020-12-28