Öppna data – information tillgänglig för vidareutnyttjande

Öppna data

Lag (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande syftar till att främja vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga sektorn. Lagen infördes i syfte med att implementera EU:s direktiv 2019/1024 från 20 juni 2019 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn och ersätter den tidigare PSI-lagen (2010:566).

Lagen påverkar inte rätten att få tillgång till allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen..

Handlingar som är tillgängliga för vidareutnyttjande

Arkivbeskrivning

Arkivbeskrivningen ger en översiktlig bild av Riksbanken och de handlingar som finns i Riksbankens arkiv. Du hittar information om Riksbankens arkiv här: https://www.riksbank.se/sv/om-riksbanken/historia/riksbankens-arkiv/

Ett utlämnande för vidareutnyttjande av handlingar i arkivet måste göras i enlighet med gällande dataskyddsregler. I vissa fall kan handlingarna omfattas av sekretess. För utlämnande för vidareutnyttjande krävs därför en bedömning för varje handling och vid varje utlämningstillfälle.

Diariet

I Riksbankens diarium kan du hitta uppgifter om en mängd ärenden och allmänna handlingar som registrerats i myndighetens diarium. På riksbankens webbplats publiceras dagligen utdrag ur Riksbankens diarium.

https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/diarium/

Ett utlämnande för vidareutnyttjande av handlingar i diariet måste göras i enlighet med gällande dataskyddsregler. I vissa fall kan handlingarna omfattas av sekretess. För utlämnande för vidareutnyttjande krävs därför en bedömning för varje handling och vid varje utlämningstillfälle.

Publikationer och rapporter

Riksbankens publikationer finns tillgängliga för nedladdning på riksbank.se

https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/publikationer/

Beslut m.m.

På Riksbankens webbplats hittar du också flera av Riksbankens beslut samt tal, yttranden och annat publicerat material.

https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/

Statistik

Stora delar av Riksbankens statistik är offentlig och är tillgänglig via Riksbankens webbplats i olika format, främst PDF-format och Excel-format. Riksbanken tillhandahåller några datamängder som också är åtkomliga via API:er. Dessa datamängder finns tillsammans med metadata publicerade i Sveriges dataportal. https://www.dataportal.se.

Mer information hur API:erna fungerar finns i Riksbankens API-portal. https://developer.api.riksbank.se.

Villkor för användandet av öppna data

Riksbankens öppna data är fritt tillgänglig och får vidareutnyttjas utan att något särskilt medgivande eller avtal krävs. Ange källa, Sveriges riksbank och datum. Om man själv har bearbetat statistik från Riksbankens webbplats får man inte ange Sveriges riksbank som källa. Du får inte presentera den tjänst som du utvecklat som ett "officiellt samarbete" eller "partnerskap" med Riksbanken.

Om du har några frågor om Riksbankens öppna data kan du vända dig till registratorn@riksbank.se.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-03-06