EMU-skrifter

Sverige deltar inte i valutaunionen, men kan komma att göra det i en framtid om de politiska förutsättningarna ändras.

Nedan finner du de publikationer och rapporter som handlar om EMU och euron. 

Uppdaterad 2018-02-01