EMU-skrifter

Sverige deltar inte i valutaunionen, men kan komma att göra det i en framtid om de politiska förutsättningarna ändras.

Nedan finner du de publikationer och rapporter som handlar om EMU och euron. 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-02-01