Köp av säkerställda obligationer under coronapandemin

Från den 25 mars 2020 till och med december 2022 köpte Riksbanken säkerställda obligationer för 465 miljarder kronor. Dessa köp ingick som en del i Riksbankens köp av värdepapper som omfattade totalt 700 miljarder kronor i syfte att mildra coronapandemins effekter på den svenska ekonomin.

Köpen syftade till att hålla det allmänna ränteläget nere och bidra till en fungerande kreditförsörjning. Under 2022 inriktades köpen på att kompensera för de obligationer som förföll i Riksbankens portfölj. Riksbanken avslutade köpen av säkerställda obligationer i december 2022.

Riksbanken köpte säkerställda obligationer (bostadsobligationer) utgivna i svenska kronor av svenska kreditinstitut med löptider över ett år. De säkerställda obligationerna köptes på andrahandsmarknaden genom digitala auktioner där Riksbankens penningpolitiska motparter kunde delta.

Mer detaljerad information om köpen av säkerställda obligationer finns att läsa i dokumenten under ”Relaterat innehåll” nedan.

Köp av säkerställda obligationer

Här redovisas Riksbankens totala köp av säkerställda obligationer under perioden mars 2020 till och med december 2022. Totalt köpte Riksbanken säkerställda obligationer för 465 miljarder kronor. 

Köp av säkerställda obligationer

Diagram: Köp av säkerställda obligationer

Diagrammet visar Riksbankens månadsvisa köp av säkerställda obligationer under perioden mars 2020 till och med december 2022. Siffrorna anges i miljoner svenska kronor. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet.

Källa: Sveriges riksbank.

Riksbankens totala innehav av värdepapper

På sidan Innehav av värdepapper i svenska kronor redovisas Riksbankens totala innehav av värdepapper.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-06-03