Riksbanken köper säkerställda obligationer

Riksbanken annonserade den 16 och 19 mars att under året utöka köpen av värdepapper med upp till 300 miljarder svenska kronor. Köpen kommer vid behov innefatta såväl statsobligationer och kommunobligationer som säkerställda obligationer, samt värdepapper utgivna av icke-finansiella företag.

Mot bakgrund av coronapandemins utveckling är syftet med detta program att stödja efterfrågan, produktionen och sysselsättningen i Sverige och stödja kreditförsörjningen brett i svensk ekonomi.

Den 18 mars köpte Riksbanken nominella statsobligationer till ett nominellt belopp om 2,5 miljarder kronor. Som ett nästa steg i det beslutade programmet kommer Riksbanken den 25 mars att köpa säkerställda obligationer utgivna i svenska kronor av svenska institut till ett nominellt belopp om 10 miljarder kronor.

Villkoren för auktionen annonseras senast måndag den 23 mars på Riksbankens webbplats, www.riksbank.se.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-03-20