Working paper Series

I serien "Working Paper" publiceras forskningsrapporter som har anknytning till Riksbankens verksamhetsområde och som bedöms vara av intresse även utanför Riksbanken. Rapporterna bör ses som ett led i pågående forskning och författarna tar gärna emot synpunkter på det skrivna materialet.

De synpunkter som framförs i rapporterna representerar författarnas egna uppfattningar och kan inte tas som uttryck för Riksbankens syn i berörda frågor.

Rapporterna publiceras endast på engelska och kan laddas ned.

Occasional Paper Series publicerades fram till och med 2013.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-10-11