Working paper Series

I serien "Working Paper" publiceras forskningsrapporter som har anknytning till Riksbankens verksamhetsområde och som bedöms vara av intresse även utanför Riksbanken. Rapporterna bör ses som ett led i pågående forskning och författarna tar gärna emot synpunkter på det skrivna materialet.

De synpunkter som framförs i rapporterna representerar författarnas egna uppfattningar och kan inte tas som uttryck för Riksbankens syn i berörda frågor.

Rapporterna publiceras endast på engelska och kan laddas ned.

Occasional Paper Series publicerades fram till och med 2013.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2018-10-11