Working paper Series

I serien "Working Paper" publiceras forskningsrapporter som har anknytning till Riksbankens verksamhetsområde och som bedöms vara av intresse även utanför Riksbanken. Rapporterna bör ses som ett led i pågående forskning och författarna tar gärna emot synpunkter på det skrivna materialet.

De synpunkter som framförs i rapporterna representerar författarnas egna uppfattningar och kan inte tas som uttryck för Riksbankens syn i berörda frågor.

Rapporterna publiceras endast på engelska och kan laddas ned.

Occasional Paper Series publicerades fram till och med 2013.

Uppdaterad 2018-10-11