Avdelningar

Riksbanken består av åtta avdelningar.

Riksbankens avdelningar:

  • avdelningen för betalningar
  • avdelningen för finansiell stabilitet
  • avdelningen för marknader
  • avdelningen för penningpolitik
  • avdelningen för intern styrning och verksamhetsstöd
  • avdelningen för IT och digitalisering
  • stabsavdelningen
  • internrevisionsavdelningen

Ledningsgrupp

Alla avdelningschefer (utom internrevisionschefen) ingår tillsammans med kommunikationschefen, HR-chefen och chefsjuristen i Riksbankens ledningsgrupp. Gruppen samordnar Riksbankens verksamhet och leds av chefen för stabsavdelningen.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-01-04