Stabsavdelningen

Stabsavdelningen

Anders Vredin

Stabsavdelningen (STA) ansvarar för flera av Riksbankens stöd- och samordningsprocesser. Till dessa hör kanslistöd till direktion och fullmäktige, juridiskt stöd, samordning av extern och intern information samt samordning av planering och uppföljning av bankens verksamhet liksom samordning, stöd och kontroll avseende risk- och kontinuitetsfrågor.

Dessutom ansvarar stabsavdelningen för att övergripande samordna Riksbankens verksamheter samt för vissa avdelningsöverskridande utvecklingsprojekt, till exempel utveckling av en e-kronapilot.

Organisation

Anders Vredin är avdelningschef. Pernilla Meyersson och Eva Julin är biträdande avdelningschefer.

Förutom en stab som består av chefsjurist och controllerfunktion samt rådgivare och sekreterare består avdelningen av fyra enheter:

  • Direktionssekretariatet
  • Enheten för e-kronapilot
  • Kommunikationsenheten
  • Riskenheten