Köp av kommunobligationer under coronapandemin

Från den 28 april 2020 till och med sista december 2022 köpte Riksbanken kommunobligationer för 139 miljarder kronor. Dessa köp ingick som en del i Riksbankens köp av värdepapper som omfattade totalt 700 miljarder kronor i syfte att mildra coronapandemins effekter på den svenska ekonomin.

Köpen syftade till att hålla det allmänna ränteläget nere och bidra till en fungerande kreditförsörjning. Under 2022 inriktades köpen på att kompensera för de obligationer som förföll i Riksbankens portfölj. Riksbanken avslutade köpen av kommunobligationer i december 2022.

Till en början köpte Riksbanken endast kommunobligationer med fast kupong, men från och med juli 2020 köpte Riksbanken även kommunobligationer med rörlig kupong. Kommunobligationerna var utgivna av antingen svenska kommuner och regioner eller Kommuninvest i Sverige AB. Riksbankens köp av kommunobligationer skedde genom auktioner där Riksbankens penningpolitiska motparter fick lägga bud.

Riksbanken strävade efter att köpa kommunobligationer med ett brett utbud av emittenter och löptider för att säkerställa att köpen genomfördes på ett opartiskt sätt och med brett genomslag på räntorna. Eftersom det fanns ett större intresse att sälja kommunobligationer utgivna av Kommuninvest i Sverige AB köpte Riksbanken framförallt dessa.

Mer detaljerad information om köpen av kommunobligationer finns att läsa i dokumenten under ”Relaterat innehåll” nedan.

Köp av kommunobligationer

Här redovisas Riksbankens totala köp av kommunobligationer. Fram till den 31 december 2022 köpte Riksbanken kommunobligationer för 139 miljarder kronor. 

Köp av kommunobligationer

Diagram: Köp av kommunobligationer

Diagrammet visar Riksbankens månadsvis köp av kommunobligationer under perioden april 2020 till och med december 2022. Siffrorna anges i miljoner svenska kronor. Ladda ner diagrammets data genom att klicka på pilen till höger ovanför diagrammet.

Källa: Sveriges riksbank.

Riksbankens totala innehav av värdepapper

På sidan Innehav av värdepapper i svenska kronor redovisas Riksbankens totala innehav av värdepapper.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2024-06-03