Riksbanken utökar tillgångsköpen och vidtar åtgärder för att underlätta kreditförsörjningen

Pressmeddelande, Protokollbilaga, Villkor För att stödja den ekonomiska utvecklingen och undvika att problem i kreditförsörjningen leder till att ytterligare förvärra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin har direktionen fattat beslut om ett paket av åtgärder. Riksbanken erbjuder utökade lån till bankerna till förmånliga villkor. Riksbanken avser också att under året köpa värdepapper för ytterligare upp till 300 miljarder kronor. Beslutet fattades på ett extrainsatt penningpolitiskt möte idag. Riksbanken bidrar på så sätt till att underlätta kreditförsörjningen och mildra nedgången i ekonomin. Riksbanken är beredd att vidta ytterligare åtgärder vid behov.

Brist på krediter ska inte få förvärra nedgången i ekonomin

Coronapandemin kommer oundvikligen få tydligt negativa effekter på den ekonomiska aktiviteten, även om det är för tidigt att säga hur stora och långvariga konsekvenserna blir. Utvecklingen kommer med stor sannolikhet även påverka kreditförsörjningen i ekonomin.

Riksbanken kan på olika sätt agera för att begränsa de negativa effekter pandemin har på ekonomin. Den fortsatta turbulensen på finansmarknaderna gör att kreditförsörjningen i den svenska ekonomin snabbt kan försämras. Detta skulle kunna förstärka nedgången i ekonomin och leda till långvarigt negativa konsekvenser för produktionen, sysselsättningen och inflationen i Sverige.  

Åtgärder för att underlätta kreditförsörjningen

För att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen har Riksbankens direktion fattat beslut om ett paket av åtgärder:

  • Utöka köpen av värdepapper med upp till 300 miljarder svenska kronor i år. Köpen kommer vid behov innefatta  såväl stats-, som kommun-, och bostadsobligationer. Närmare detaljer kommer att beslutas av direktionen inom kort. Köpen av statsobligationer inleds omgående.
  • Sänka utlåningsräntan för lån över natten till bankerna från 0,75 till 0,20 procentenheter över reporäntan. Reporäntan är fortsatt noll procent.
  • Erbjuda bankerna att veckovis låna en obegränsad mängd pengar mot säkerhet med tre månaders löptid till en ränta på 0,20 procentenheter över reporäntan.
  • Öka flexibiliteten kring vilka säkerheter bankerna kan använda när de lånar pengar av Riksbanken, vilket bland annat ger bankerna ökade möjligheter att använda bostadsobligationer som säkerheter.

Åtgärderna innebär att bankerna kan låna pengar hos Riksbanken till lägre ränta, att det tillförs ytterligare likviditet till det svenska finansiella systemet och att räntemarknadens funktionssätt förbättras.  

Riksbanken beredd att vidta ytterligare åtgärder

Den ekonomiska utvecklingen och läget på finansiella marknader, i både Sverige och andra länder, försämras nu mycket snabbt. Riksbanken står mot den bakgrunden beredd att vidta ytterligare åtgärder och tillföra den likviditet som behövs, även mellan ordinarie penningpolitiska möten. Alla Riksbankens verktyg kan användas. Även köp av obligationer utgivna av icke-finansiella företag kan komma att övervägas. Hur verktygen kommer att användas beror på den fortsatta utvecklingen.

Mer information om direktionens beslut finns på Riksbankens webbplats, riksbank.se.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-03-16