Så styrs Riksbanken

Riksbanken är Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen. Vårt ansvar för penningpolitiken och rätten att ge ut sedlar och mynt läggs fast i regeringsformen, en av Sveriges grundlagar.

Mer detaljerade ramar för Riksbankens uppgifter har riksdagen beslutat om i riksbankslagen.

Utifrån dessa lagar kan Riksbanken själv besluta hur banken ska genomföra sina uppgifter i den dagliga verksamheten. Det finns olika styrdokument för det:

  • Fullmäktiges verksamhetsordning
  • Arbetsordning
  • Policyer
  • Regler
  • Rutinbeskrivningar

Fullmäktige beslutar om verksamhetsordning. Direktionen beslutar om arbetsordning.

Inom Riksbanken finns också policyer, regler och rutinbeskrivningar. Där framgår förhållningssätt, principer och metoder för hur arbetet ska bedrivas inom olika områden. Riksbankens etiska regler är ett exempel. De innehåller bestämmelser kring insiderfrågor samt om hur medarbetarna ska rapportera om sina innehav av värdepapper.

Riksbanken får enligt riksbankslagen också meddela föreskrifter inom vissa områden.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-01-03