Stibor

Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) är en referensränta som vanligen används i finansiella kontrakt avseende svenska kronor med rörlig räntebindning. Stibor används i obligationer och lån och i de flesta typer av ränte- och valutaderivat. Stibor administreras av Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF), ett bolag som ägs av Svenska Bankföreningen.

Det är SFBF som ansvarar för att dagligen beräkna och publicera Stibor: STIBOR - Swedish Financial Benchmark Facility (swfbf.se).

Riksbanken har tidigare publicerat noteringar för Stibor på Riksbankens webbplats men upphörde att göra det i juli 2020. På Riksbankens webbplats går det dock att söka fram historik för Stibor från 1987 fram till juli 2020, på sidan Sök räntor och valutakurser (klicka på Svenska marknadsräntor/Stibor Fixing).  

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-11-27