Betalningar och hållbarhet

I arbetet för ett säkert betalningsväsende är Riksbankens mål att säkerställa hållbarhet genom att förhindra pengatvätt i samband med att ogiltiga sedlar löses in. Vi tar också hänsyn till hållbarhet inom ramen för arbetet med att ta fram en e-krona. Detta anknyter till mål nummer 16 i Agenda 2030-resolutionen. I arbetet för ett effektivt betalningsväsende ska Riksbanken säkerställa hållbarhet genom att fördjupa sina kunskaper om olika betalinstruments klimatpåverkan.

I Riksbankens arbete med att tillhandahålla sedlar och mynt beaktas hållbarhetsaspekter på flera sätt, dels vid arbetet med utformningen av sedlarna och mynten, dels vid upphandlingar och avtal samt vid Riksbankens hantering av sedlar och mynt. I detta arbete är materialval och fördelningen på valörer viktiga faktorer för att få en effektiv, miljövänlig och hållbar sedel - och myntserie. Riksbanken kräver att de som tillverkar våra sedlar och mynt ska vara ISO-certifierade inom kvalitet, miljö, och arbetsmiljö samt att företagen ska ha ett utvecklat CSR- (Corporate Social Responsibility) arbete. När Riksbanken makulerar slitna och ogiltiga sedlar förbränns spånet och används till fjärrvärme, slitna och ogiltiga mynt säljs för nedsmältning och metallåtervinning.

Riksbanken följer dessutom utvecklingen på betalningsmarknaden och analyserar användningen av kontanter och alternativa betalningsmedel i ekonomin för att vid behov kunna anpassa sin verksamhet till förändringar i samhället.  

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2020-12-17